x

Damla Sulama Sistemi ve Yapraktan Gübrelemede Kullanılan Gübreler Birlikte Nasıl Kullanılabilir?

Son yıllarda damla sulama ile birlikte gübre kullanımı hızla artmaktadır. Sadece örtü altı (sera) şartlarında değil açık tarla ve bahçe şartlarında da yaygınlaşan damla sulama sistemine paralel olarak yaprak gübresi kullanımı da artış eğilimindedir. Damla sulama sistemi ile sulama ve gübrelemeden maksimum fayda elde etmek, bitkinin gelişme dönemlerine göre sulama ve gübreleme yapmakla ve doğru gübre karışımlarının kullanımı ile mümkündür. İster katı ister sıvı formda olsun aşağıdaki tabloda verilen gübrelerin karışabilme durumu dikkate alındığında tek gübreleme tankı kullanmak mümkündür. Buna dikkat edilmemesi durumunda damla sulama sisteminde tıkanmalar meydana gelebilir ve kullanım ömrü azalır. Ülkemiz toprak şartları ve yetiştirilen bitkilerin ihtiyaçları dikkate alındığında, damla sulama sisteminde ve yapraktan kullanılan gübrelerde klor (Cl) ve sodyum (Na) besin elementleri bulunmaması veya çok düşük düzeyde olması istenir. Katı formda damla sulama sistemi ve yaprak gübrelerinde istenen diğer bir özellik de suda erime oranının yüksek olması ve katkı, dolgu maddesi içermemesidir. Bunu anlamak için basit bir yöntem uygulanabilir. Bir su bardağı damla veya yaprak gübresi (150-200 gr) bir litre sulama suyuna katılır. Eğer hemen eriyor ve bekletildiğinde bir tortu bırakmıyor, bulanıklık meydana getirmiyorsa bu gübre damla sulama sistemi ile birlikte kullanılabilir demektir. Birbirleri ile kesinlikle karışmaması gereken gübreler (kırmızı renkli) veya kısmen karışabilen gübreler (sarı renkli) mutlaka aynı anda kullanılmak isteniyorsa şekilde gösterildiği gibi iki ayrı gübre tankı kullanılarak gübreleme yapmak gerekir.