x

Fos+Zn+B

Fos+Zn+B

GARANTİ EDİLEN İÇERİK%W/W
Organik Madde10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)18
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5)21
Suda Çözünür Bor (B)0,2
Suda Çözünür Çinko (Zn)5
Organik Azot (N)0,5
Üre Azotu2,5
Toplam Azot (N)3
Maximum Klor (Cl)1
pH3-5